tijdens en na de afscheidsdienst met pubers

Help je me met ideeën voor tijdens en na het afscheid voor dochters? Die vraag stelde een uitvaartondernemer laatst.


foto: Pixabay.com

Het ging over drie meisjes van twaalf tot vijftien jaar, met een terminaal zieke vader, waar deze ondernemer op voorgesprek was geweest.

Na enig navragen, bleek dat deze ondernemer een eerste oriënterend gesprek had gevoerd met de familie, moeder wilde graag dat kinderen betrokken zouden gaan worden bij deze aanstaande uitvaart.

Met de ondernemer heb ik het uiteraard gehad over rituelen die de dochters konden uitvoeren (het uitblazen van kaarsjes, het voorlezen van een gedichtje of verhaaltje). Daar had de ondernemer zelf ook al over nagedacht. Ook het beschilderen van de kist had deze ondernemer al besproken.

De ondernemer sprak de wens uit dat ze eigenlijk iets ‘meer’ wilde voor de dochters.

Ik besprak met de ondernemer de mogelijkheid om de dochters te betrekken bij een stukje van de uitvaartdienst. Een dienst bestaat uit begin, midden en einde. De dochters zouden ieder een stukje van zo’n deel voor hun rekening kunnen nemen. Zo kan bijvoorbeeld een dochter de taak krijgen alle nabestaanden en geïnteresseerden welkom te heten, en de dienst te openen.

Op deze manier heb ik de ondernemer van input voorzien om een persoonlijk tintje toe te voegen aan de op handen zijnde afscheidsdienst, en kunnen de dochters een substantiële bijdrage aan het afscheid van hun vader leveren.

Daar houdt het natuurlijk nog niet op. Ik heb de ondernemer geadviseerd dit uitvoerig met de dochters door te nemen, en met hen te bespreken;

  • of ze het zien zitten een stuk van de dienst te doen
  • welke taak bij hen past
  • wat ze willen dat er gebeurt als ze op het moment suprême toch niet in staat zijn deze taak uit te voeren

Wil jij ook kinderen betrekken bij een uitvaart, of voorbereiden op de afscheidsdienst? Zaterdag 23 september is er weer een training ‘de dood bespelen’ – werken met uitvaartspeelgoed. Er zijn nog een paar plekjes open.. zorg dat je er bij bent!

BewarenBewaren